Downloads

Download hier jou gewenste document of lees de informatie van de bouwcoach.

Downloads

Deze pagina bevat een overzicht van alle downloadbare content die je aantreft op onze website. Je vindt hier onder andere de algemene voorwaarden van Miedema Bouwmaterialen, Miedema HoutIndustrie, Miedema Projecten & Miedema Nautic. Daarnaast vind je hier diverse productbladen, brochures en de maandelijkse uitgave van Bouw.Coach.

FSC

FSC® is een Internationaal orgaan en is ontstaan uit de behoefte om te komen tot duurzaam winnen van hout. FSC® betekent Forest Stewardship Council®. Sociale belangen, het milieu en de nationale economie staan centraal. FSC® is opgericht in 1993 met als doel het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in de tropische gebieden. FSC® heeft wereldwijd een standaard opgesteld, met daaraan gekoppeld het FSC® keurmerk. Miedema Bouwmaterialen is FSC® gecertificeerd en voldoen daarmee aan de chain of Custody. Voor meer informatie zie: http://www.fsc.nl/nl-nl


Vraag naar onze FSC®- gecertificeerde producten

PEFC

PEFC staat voor ‘Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes’ en is een organisatie die het duurzaam beheren van bossen promoot via onafhankelijke certificering door derde partijen.  Dit biedt klanten en consument de mogelijkheid om producten te kiezen uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde en economische levensvatbare bosbouw. Miedema Bouwmaterialen is PEFC gecertificeerd en voldoet daarmee aan de Chain of Custody. Voor meer informatie zie: http://pefcnederland.nl/ 

BOUW.
COACH

Nummer. 19

Andere uitgaves