Projectontzorging

Ieder bouwproject kent zijn eigen uitdagingen. Welke bouwmaterialen zijn het beste te gebruiken? Hoe moet je deze monteren? En hoe kan je de logistiek van de fabriek of het magazijn naar de bouwlocatie het beste organiseren? Bij de bouw van een nieuwe woonwijk komen andere moeilijkheden kijken dan bij het plaatsen van nieuwe keukens of badkamers in een bestaand appartementencomplex. Miedema Projecten ontzorgt je bij deze uitdagingen.

Projectontzorging

Ieder bouwproject kent zijn eigen uitdagingen. Welke bouwmaterialen zijn het beste te gebruiken? Hoe moet je deze monteren? En hoe kan je de logistiek van de fabriek of het magazijn naar de bouwlocatie het beste organiseren? Bij de bouw van een nieuwe woonwijk komen andere moeilijkheden kijken dan bij het plaatsen van nieuwe keukens of badkamers in een bestaand appartementencomplex. Miedema Projecten ontzorgt je bij deze uitdagingen.

Projectontzorging door Miedema

 • Volledige betrokkenheid en kennisdeling door een ervaren bouwpartner.
 • 1 aanspreekpunt voor alle essentiële onderdelen in het bouwproces.
 • Meer tijd en ruimte voor eigen (en andere) werkzaamheden.

Werkwijze

Samen met jou brengen we de diverse stappen van het project in kaart. Daarna bepalen we de planning om dit zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen. Bij deze diverse stappen kunnen we jouw project ontzorgen:

 • advies over het juiste gebruik van bouwmaterialen;
 • levering van bouwmaterialen en bewerkingen;
 • logistiek naar de bouwlocatie;
 • montage van de geleverde bouwproducten;
Houtindustrie 2

Advies

Als er sprake is van complexere bouwwerken of vraagstukken ontstaat vaak de behoefte bij onze bouwpartners onze kennis en mogelijkheden breder in te zetten. Er wordt dan informatie uitgewisseld over het juiste gebruik van bouwmaterialen in hun functie in de bouw. Dat heeft dan weer tot gevolg, dat er zich vragen volgen t.a.v. bewerking, logistiek en eventueel een voorstel om een compleet bouwdeel te verzorgen.

Levering van bouwmaterialen en bewerkingen

Na advies over de te gebruiken bouwmaterialen, gaan we leveren. Middels Miedema Bouwmaterialen zijn we leverancier van een zeer breed assortiment producten die hun toepassing veelal vinden in de bouw. Ook voor complexe bewerkingen kan je bij ons terecht.

Logistiek

Een essentieel, maar vaak verwaarloosd onderdeel in het bouwproces is de logistiek van het magazijn naar de bouwlocatie. Omdat we zien dat hier vaak dingen misgaan, is de regie bij een ervaren bouwpartner neerleggen geen overbodig keuze. Hierbij kan je denken aan het:

 • verzamelen van de benodigde materialen in onze magazijnen;
 • het bepalen van de juiste levervolgorde en dit uitsplitsen per locatie op de bouw, blok, woning of ruimte;
 • het herkenbaar labelen van onderdelen;
 • verpakken in juiste charges;
 • de levering verzamelen in een container of vervoeren als pakket naar de bouw;
 • transport met kooiaap of hoge kraan als dat gewenst is naar locatie op de bouw, blok, woning of ruimte
 • afstemming met uitvoering zoeken over gebruik bouwkraan en horizontaal transport;
 • zorgen dat montage veilig kan worden uitgevoerd (kabels , steigers, looproutes etc).

Montage van de geleverde bouwproducten

Het laatste onderdeel van het bouwproces is de montage. Wij werken samen met montagepartners die aan onze eisen voldoen:

 • eisen en voorschriften zijn de basis voor onze uitvoering;
 • VCA gecertificeerde monteurs;
 • netwerk van betrouwbare partners;
 • flexibel;
 • kennis van specifieke producten;
 • kennis van hout, plaat, harde bouwmaterialen en ander bouwonderdelen.

 

Voorbeelden van montage:

 • geprefabriceerde casco-onderdelen, zoals wanden, schotten, petjes, daken;
 • geveloplossingen;
 • dagkant aftimmeringen;
 • dakranden;
 • kozijnen;
 • Etc.

Meer weten? Neem contact op met Theo

Theo van Dijk

Bedrijfsleider Miedema Projecten

Meer diensten